DISTANCES LĪGUMA NOTEIKUMI

Preču pirkuma un distances līguma noteikumi

Lejuplādēt

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pircējs: rīcībspējīga fiziskā persona, kura uzskatāma par patērētēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

1.2. Pārdevējs: SIA “VALTEG”, reģ.nr.41203033715, juridiskā adrese: Talsu nov., Talsi, Andreja Pumpura iela 8-24, LV-3201.

1.3. Šie noteikumi attiecas tikai uz patērētājiem, kas iegādājas preces personīgai izmantošanai.

1.4. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces, ja nav iepazinies ar šiem noteikumiem, vai nepiekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Pircējs noformē un apstiprina Pasūtījumu, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas to ievērot.

2. Preču pasūtīšana

2.1. Pārdevēja preču raksturojums, specifikācija un cenas ir norādītas katras attiecīgās Preces izvēles logā interneta vietnē www.talsuriepas.lv. Pasūtījumu, izmantojot interneta vietni www.talsuriepas.lv iespējams veikt jebkurā diennakts laikā.

2.2. Preču cenas norādītas Euro ar Latvijā PVN spēkā esošo likmi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.3. Preču sortiments un cenas var tikt mainītas bez iepriekšējas izziņošanas. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.talsuriepas.lv, un tās attiecas uz Preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas vietnē.

2.4. Pārdevējs neatbild par Pircēja pieņemto lēmumu iegādāties Preces, balstoties uz attēliem un šiem attēliem ir tikai informatīvs raksturs.

2.5. Lai veiktu pasūtījumu:

2.5.1. pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga “Pievienot grozam”;

2.5.2. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz iepirkumu groza ikonu labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;

2.5.3. lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt pieprasīto informāciju par Pircēju, izvēlēties piegādes veidu;

2.5.4. ja esat pārdomājuši attiecībā uz preces iegādi, nospiediet uz iepirkumu groza ikonu labās puses augšdaļā, bet pēc iepirkuma groza satura loga atvēršanas, nospiediet krustiņu kreisajā pusē, aizverot attiecīgo preces logu;

2.5.5. Pasūtījums attiecībā uz distances līgumu tiek uzskatīts par saņemtu un pabeigtu, kad Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu caur internetu.

2.6. Pasūtot preces jūs saņemsiet apstiprinājumu uz norādīto e-pastu un mēs sazināsimies ar Jums, lai precizētu preces pieejamību, pasūtījuma, piegādes un apmaksas detaļas atbilstoši norādītajai informācijai. Informācija par personas datu apstrādi sniegta mūsu Privātuma politikā.

2.7. Izvēloties veikt apmaksu caur mūsu mājas lapu, tiek noslēgts distances līgums par preču iegādi, kas ir saistošs patērētājam ar brīdi, kad tiek nospiesta poga “apmaksāt” un, ja visi paredzētie apmaksas soļi tiek izpildīti.

3. Preču apmaksa

3.1. Pasūtot un apmaksājot pasūtītās preces, Pircējs ir noslēdzis distances līgumu ar Pārdevēju. Pirms preču piegādes jāveic priekšapmaksa.

3.2. Pēc pasūtāmo preču parametru norādīšanas Jūs varat izvēlēties apmaksas veidu un piegādes veidu. Piegādes izmaksas tiek norādītas un var tikt piemērotas papildus preču cenai.

3.3. Pasūtījuma apmaksu varat veikt ar pārskaitījumu pirms preču piegādes atbilstoši avansa rēķinam. Uz vietas riepu servisā (veikalā) iespējams norēķināties ar skaidro naudu, karti un pārskaitījumu.

3.4. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.

4. Preču piegāde

4.1. Apmaksātās vai pasūtītās preces tiek piegādātas vienu līdz trīs darba dienu laikā pēc preces apmaksas, ja prece ir uz vietas mūsu veikalā. Ja prece nav uz vietas (ir noliktavā), piegādes laiks ir divas līdz piecas darba dienas pēc preces apmaksas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pircējam ar Preces un Rēķina-pavadzīmes saņemšanas brīdi.

4.2. Ja Pārdevējs nevarēs izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece kādu iemeslu dēļ tomēr nav pieejama, tad informēsim par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam pēc viņa izvēles tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

4.3. Piegāde Latvijas teritorijā – bezmaksas.

4.4. Piegādes tarifs Baltijas valstu teritorijā – EUR 20 (4gb riepas vai diski).

4.5. Preces bez piegādes maksas varat saņemt arī uz vietas mūsu servisā.

4.6. Pēc preču iegādes saglabājiet visus iepakojuma elementus, preces un pirkuma dokumentāciju, kā arī pārējos piederumus, kas nāk līdzi precei, pretējā gadījumā var būt problēmas ar garantijas prasību apmierināšanu, kā arī var rasties ierobežojumi izmantot atteikuma tiesības.

5. Preču garantija

5.1. Ražotāja garantija iegādātajām precēm ir spēkā 2 gadus pēc pirkuma veikšanas, uzrādot pirkuma dokumentu (čeks vai pavadzīme). Citām precēm var būt norādīti citi garantijas un tās ierobežojumu noteikumi.

5.2. Garantija autoriepām netiek piemērota šādos gadījumos:

5.2.1. Riepām veidojas parastais nodilums;

5.2.2. riepām ir neatbilstoša riepu spiediena radīti defekti;

5.2.3. riepu nevienmērīgs nodilums radies nepareizas savirzes vai bojātas ritošās daļas rezultātā;

5.2.4. iestājušies mehāniski vai autoceļu izraisīti defekti;

5.2.5. iestājušies nekvalitatīvas montāžas izraisīti bojājumi;

5.2.6. riepas izmantotas autosacensībās vai autosacensībām pielīdzināmā braukšanas režīmā.

5.3. Nekvalitīvas preces gadījumā Jums ir tiesības tās apmainīt pret kvalitatīvu preci. Garantijas piemērošanas gadījumā, Jums tiks piedāvāta līdzvērtīga prece (tas pats vai līdzvērtīgs modelis).

5.4. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 01.08.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

6. Atteikuma tiesības

6.1. Pieļaujam, ka var būt dažādas situācijas, piemēram,

  • esat kļūdījušies ar parametriem, tādēļ prece nebūs izmantojama;
  • esat pārdomājuši par labu citam preces modelim;
  • esat pārdomājuši par pirkumu vispār vai jebkurš cits iemesls.

6.2. Turpmāk norādītās atteikuma tiesības attiecas tikai uz to preču iegādi, kura iegādāta interneta vietnē www.talsuriepas.lv.

Jums ir iespēja 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma atteikties no preču iegādes līguma un iegādātajām precēm.

6.3. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

6.4. Attiecībā uz pretenzijām par precēm, kuras iegādājaties un apmaksājat uz vietas tiek piemērotas standarta Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasības.

7. Kā var no preces atteikties?

7.1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, nepieciešams aizpildīt mūsu atteikuma veidlapu. Atteikuma anketa tiks izsūtīta kopā ar pirkumu. Jūs varat izmantot šīs atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti, ja atteikumā ir iekļauta visa veidlapā minētā informācija.

7.2. Pēc atteikuma veidlapas aizpildīšanas, ar mums nepieciešams sazināties, nosūtot aizpildīto atteikuma veidlapu 14 dienu laikā no preču saņemšanas datuma uz e-pasta adresi: info@talsuriepas.lv. Telefons: 25003333. Atteikuma tiesības netiks īstenotas, ja pagājušas 14 dienas no preces saņemšanas un atteikuma veidlapa netiks nosūtīta un saņemta iepriekš minētajā veidā.

7.3. Pēc atteikuma veidlapas aizpildīšanas Prece jānogādā mūsu veikalā, kas atrodas adresē: K.Valdemāra ielā 69, Talsi, LV-3201. Preces tiks pārbaudītas un par pārbaudes rezultātiem tiks sniegta informācija uz atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

7.4. Atdotajām precēm jābūt nelietotām – ne diski, ne riepas nedrīkst būt ne vienu reizi mēģināti montēt un nedrīkst būt lietoti.

7.5. Pēc preču pārbaudes saņemsiet atpakaļ samaksāto naudu. Preču piegādes izmaksas līdz mūsu veikalam netiks atlīdzinātas un tās sedz Pircējs. Nauda par preču iegādi tiks atmaksāta 30 dienu laikā uz atteikuma veidlalpā norādīto bankas kontu.